ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Cầu lô đề trên trang web đã được nghiên cứu và chon lọc kỹ lưỡng nên các bạn yên tâm đầu tư theo đánh lâu dài!

⇒ Số chuẩn cực Vip – Chính xác tuyệt đối – Tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn !!!

⇒ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC ( GIÁ ) → 1.000.000 VND

» Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h10′ Hàng Ngày.

»Hỗ Trợ Nạp Thẻ… VIETTEL – VINAPHONE – MOBIPHONE – VNMOBILE..

» Các bạn có thể cộng dồn cào, nạp thành nhiều lần.

 KHI NẠP ĐỦ THẺ SỐ TỰ ĐỘNG SẼ SUẤT HIỆN NHÉ CÁC BẠN.

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY  ĐÃ CÓ LẤY NGAY LOADING..!
22/10/2019  Đầu 1- Đuôi 7 Ăn   Đuôi 7
21/10/2019  Đầu 7– Đuôi 9 Ăn          Đầu 7
20/10/2019  Đầu 4– Đuôi 0 Ăn          Đầu 4
19/10/2019  Đầu 6- Đuôi 9 Miss
18/10/2019  Đầu 9– Đuôi 6 Ăn          Đầu 9
17/10/2019  Đầu 6– Đuôi 1 Ăn          Đầu 6– Đuôi 1
16/10/2019  Đầu 4– Đuôi 1 Ăn          Đầu 4– Đuôi 1
15/10/2019  Đầu 3– Đuôi 5 Ăn          Đầu 3
14/10/2019  Đầu 5- Đuôi 8 Miss
13/10/2019  Đầu 4– Đuôi 3 Ăn          Đầu 4
12/10/2019  Đầu 0– Đuôi 9 Ăn          Đầu 0– Đuôi 9
11/10/2019  Đầu 6– Đuôi 0 Ăn          Đầu 6
10/10/2019  Đầu 4– Đuôi 1 Ăn          Đầu 4
09/10/2019  Đầu 3- Đuôi 8 Miss
08/10/2019  Đầu 0– Đuôi 9 Ăn          Đầu 0
07/10/2019  Đầu 0– Đuôi 0 Ăn          Đầu 0- Đuôi 0
06/10/2019  Đầu 5- Đuôi 5 Ăn          Đuôi 5
05/10/2019  Đầu 5– Đuôi 2 Ăn          Đầu Đuôi 2
04/10/2019  Đầu 5– Đuôi 5 Ăn          Đầu 5
03/10/2019  Đầu 2– Đuôi 4 Ăn          Đầu 2
02/10/2019  Đầu 8– Đuôi 1 Ăn          Đầu 8– Đuôi 1
01/10/2019  Đầu 1– Đuôi 7 Ăn          Đầu 1
30/09/2019  Đầu 6– Đuôi 6 Ăn          Đầu 6
29/09/2019  Đầu 2– Đuôi 3 Ăn          Đầu 2
28/09/2019  Đầu 1– Đuôi 6 Ăn          Đầu 1– Đuôi 6
27/09/2019  Đầu 3- Đuôi 6 Miss
26/09/2019  Đầu 5– Đuôi 3  Ăn         Đầu 5
25/09/2019  Đầu 3- Đuôi 1 Miss
24/09/2019  Đầu 2– Đuôi 8  Ăn         Đầu 2
23/09/2019  Đầu 2– Đuôi 9  Ăn         Đầu 2– Đuôi 9
22/09/2019  Đầu 2- Đuôi 4  Ăn        Đuôi 4
21/09/2019  Đầu 0- Đuôi 8  Ăn        Đuôi 8
20/09/2019  Đầu 7– Đuôi 9  Ăn        Đầu 7
19/09/2019  Đầu 2– Đuôi 0  Ăn        Đầu 2- Đuôi 0
18/09/2019  Đầu 4– Đuôi 1  Ăn        Đầu 4
17/09/2019  Đầu 7– Đuôi 7 Miss
16/09/2019  Đầu 6– Đuôi 7 Ăn        Đuôi 7
15/09/2019  Đầu 6– Đuôi 3 Ăn        Đuôi 3
14/09/2019  Đầu 4– Đuôi 3 Ăn        Đầu 4- Đuôi 3
13/09/2019  Đầu 8– Đuôi 0 Ăn        Đầu 8
12/09/2019  Đầu 5– Đuôi 6 Miss
11/09/2019  Đầu 4– Đuôi 1 Ăn        Đầu 4- Đuôi 1
10/09/2019  Đầu 1– Đuôi 1 Ăn        Đầu 1- Đuôi 1
09/09/2019  Đầu 8– Đuôi 6 Ăn        Đầu 8
08/09/2019  Đầu 5– Đuôi 7 Miss
07/09/2019  Đầu 1– Đuôi 6 Ăn        Đầu 1- Đuôi 6
06/09/2019  Đầu 1– Đuôi 5 Ăn        Đầu 1
05/09/2019  Đầu 5– Đuôi 3 Ăn        Đầu 5
04/09/2019  Đầu 8– Đuôi 9 Ăn        Đầu 8
03/09/2019  Đầu 5– Đuôi 4 Ăn        Đầu 5- Đuôi 4
02/09/2019  Đầu 3– Đuôi 5 Ăn       Đuôi 5
01/09/2019  Đầu 9– Đuôi 7 Ăn        Đầu 9– Đuôi 7
31/08/2019  Đầu 6– Đuôi 3 Ăn        Đầu 6
30/08/2019  Đầu 6– Đuôi 9 Ăn        Đầu 6
29/08/2019  Đầu 7– Đuôi 3 Ăn        Đầu 7– Đuôi 3
28/08/2019  Đầu 5– Đuôi 9 Miss
27/08/2019  Đầu 6– Đuôi 0 Ăn       Đầu 6
26/08/2019  Đầu 6– Đuôi  3 Ăn       Đầu 6– Đuôi  3
25/08/2019  Đầu 9– Đuôi  8 Miss
24/08/2019  Đầu 6– Đuôi  0 Ăn      Đầu 6
23/08/2019  Đầu 4– Đuôi  7 Ăn      Đầu 4– Đuôi  7
22/08/2019  Đầu 3– Đuôi  0 Ăn     Đầu 3
21/08/2019  Đầu 3– Đuôi  0 Ăn     Đầu 3
20/08/2019  Đầu 6– Đuôi  5 Ăn     Đầu 6– Đuôi  5
19/08/2019  Đầu 8– Đuôi  4 Ăn      Đầu 8
18/08/2019  Đầu 1– Đuôi  0 Ăn      Đầu 1
17/08/2019  Đầu 9– Đuôi  8 Ăn      Đầu 9– Đuôi  8 
16/08/2019  Đầu 9– Đuôi  0 Miss
15/08/2019  Đầu 7– Đuôi  3 Ăn      Đầu 7
14/08/2019  Đầu 8– Đuôi  4 Ăn      Đầu 8– Đuôi  4
13/08/2019  Đầu 8– Đuôi  8 Ăn      Đầu 8
12/08/2019  Đầu 5– Đuôi  9 Ăn      Đầu 5– Đuôi  9
11/08/2019  Đầu 7– Đuôi  9 Ăn     Đầu 7
10/08/2019  Đầu 4– Đuôi  9 Ăn     Đầu 4
09/08/2019  Đầu 0– Đuôi  2 Ăn     Đầu 0– Đuôi  2
08/08/2019  Đầu 6– Đuôi  2 Ăn     Đầu 6– Đuôi  2
07/08/2019  Đầu 2– Đuôi  3 Ăn    Đầu 2
06/08/2019  Đầu 4– Đuôi  8 Ăn    Đầu 4– Đuôi  8
05/08/2019  Đầu 9– Đuôi  4 Ăn     Đầu 9
04/08/2019  Đầu 3– Đuôi  0 Ăn     Đầu 3
03/08/2019  Đầu 2– Đuôi  1 Miss
02/08/2019  Đầu 8– Đuôi  4 Ăn     Đầu 8
01/08/2019  Đầu 5– Đuôi  6 Ăn     Đầu 5– Đuôi  6
31/07/2019  Đầu 9– Đuôi  7 Ăn     Đầu 9
30/07/2019  Đầu 5– Đuôi  9 Ăn     Đầu 5
29/07/2019  Đầu 1– Đuôi  8 Ăn     Đầu 1– Đuôi  8
28/07/2019  Đầu 0– Đuôi  8 Ăn     Đầu 0– Đuôi  8
27/07/2019  Đầu 9– Đuôi  6 Ăn     Đầu 9
26/07/2019  Đầu 2– Đuôi  0 Ăn     Đầu 2– Đuôi  0
25/07/2019  Đầu 8– Đuôi  1 Ăn     Đầu 8– Đuôi  1 
24/07/2019  Đầu 6– Đuôi  4 Ăn     Đầu 6
23/07/2019  Đầu 7– Đuôi  1 Ăn     Đầu 7
22/07/2019  Đầu 9– Đuôi  2 Ăn     Đầu 9
21/07/2019  Đầu 4– Đuôi  5 Ăn     Đầu 4– Đuôi 5
20/07/2019  Đầu 5– Đuôi  7 Miss
19/07/2019  Đầu 3– Đuôi  9 Miss
18/07/2019  Đầu 0– Đuôi 2 Ăn     Đầu 0
17/07/2019  Đầu 0– Đuôi 9 Ăn     Đầu 0– Đuôi 9
16/07/2019  Đầu 5– Đuôi 3 Ăn     Đầu 5
15/07/2019  Đầu 0– Đuôi 7 Ăn     Đầu 0– Đuôi 7
14/07/2019  Đầu 9– Đuôi 2 Ăn      Đuôi 2
13/07/2019  Đầu 6– Đuôi 0 Miss
12/07/2019  Đầu 1– Đuôi 9 Ăn      Đuôi 9
11/07/2019  Đầu 0– Đuôi 9 Miss
10/07/2019  Đầu 6– Đuôi 1 Ăn     Đầu 6
09/07/2019  Đầu 9– Đuôi 0 Ăn     Đầu 9– Đuôi 0
08/07/2019  Đầu 8– Đuôi 0 Ăn     Đầu 8
07/07/2019  Đầu 0– Đuôi 5 Ăn     Đầu 0– Đuôi 5
06/07/2019  Đầu 0– Đuôi 9 Miss
05/07/2019  Đầu 3– Đuôi 0 Ăn     Đầu 3
04/07/2019  Đầu 2– Đuôi 3 Ăn     Đầu 2
03/07/2019  Đầu 8– Đuôi 8 Ăn     Đầu 8– Đuôi 8
02/07/2019  Đầu 7– Đuôi 8 Ăn     Đầu 7– Đuôi 8
01/07/2019  Đầu 8– Đuôi 3 Ăn     Đầu 8
30/06/2019  Đầu 2– Đuôi 0 Ăn     Đầu 2
29/06/2019  Đầu 3– Đuôi 4 Ăn     Đầu 3– Đuôi 4
28/06/2019  Đầu 7– Đuôi 0 Ăn     Đầu 7
27/06/2019  Đầu 7– Đuôi 8 Ăn     Đầu 7
26/06/2019  Đầu 9– Đuôi 5 Ăn     Đầu 9– Đuôi 5
25/06/2019  Đầu 6– Đuôi 9 Ăn     Đầu 6
24/06/2019  Đầu 3– Đuôi 0 Miss
23/06/2019  Đầu 9– Đuôi 1 Ăn     Đầu 9
22/06/2019  Đầu 0– Đuôi 6 Ăn     Đầu 0
21/06/2019  Đầu 8– Đuôi 6 Ăn     Đầu 8– Đuôi 6
20/06/2019  Đầu 3– Đuôi 0 Ăn     Đầu 3
19/06/2019  Đầu 0– Đuôi 6 Miss
18/06/2019  Đầu 3– Đuôi 8 Ăn    Đuôi 8
17/06/2019  Đầu 8– Đuôi 9 Miss
16/06/2019  Đầu 7- Đuôi 1 Ăn     Đầu 7
15/06/2019  Đầu 0- Đuôi 9 Ăn     Đầu 0- Đuôi 9
14/06/2019  Đầu 0- Đuôi 4 Ăn     Đầu 0
13/06/2019  Đầu 5- Đuôi 1 Ăn     Đầu 5
12/06/2019  Đầu 9- Đuôi 2 Ăn     Đầu 9
11/06/2019  Đầu 1- Đuôi 4 Ăn     Đầu 1- Đuôi 4
10/06/2019  Đầu 9- Đuôi 7 Ăn     Đầu 9- Đuôi 7
09/06/2019  Đầu 2– Đuôi 8 Ăn      Đuôi 8
08/06/2019  Đầu 7– Đuôi 5 Ăn     Đầu 7- Đuôi 5
07/06/2019  Đầu 7– Đuôi 2 Ăn     Đầu  7
06/06/2019  Đầu 4– Đuôi 1 Ăn     Đầu  4
05/06/2019  Đầu 6– Đuôi 9 Ăn     Đầu  6
04/06/2019  Đầu 8– Đuôi 6 Ăn     Đầu 8- Đuôi 6
03/06/2019  Đầu 7– Đuôi 8 Ăn     Đầu 7
02/06/2019  Đầu 5– Đuôi 7 Ăn     Đầu 5- Đuôi 7
01/06/2019  Đầu 9– Đuôi 2 Ăn    Đầu 9
31/05/2019  Đầu 0– Đuôi 9 Ăn    Đầu 0
30/05/2019  Đầu 2– Đuôi 3 Ăn    Đầu 2
29/05/2019  Đầu 4– Đuôi 6 Ăn    Đầu 4- Đuôi 6
28/05/2019  Đầu 3– Đuôi 0 Miss
27/05/2019  Đầu 4– Đuôi 8 Ăn    Đầu 4
26/05/2019  Đầu 6– Đuôi 4 Ăn    Đầu 6- Đuôi 4
25/05/2019  Đầu 3– Đuôi 3 Ăn    Đầu 3- Đuôi 3
24/05/2019  Đầu 6– Đuôi 3 Ăn    Đầu 6- Đuôi 3
23/05/2019  Đầu 8– Đuôi 3 Ăn    Đầu 8- Đuôi 3
22/05/2019  Đầu 5– Đuôi 6 Miss
21/05/2019  Đầu 3– Đuôi 4 Ăn    Đầu 3- Đuôi 4
20/05/2019  Đầu 6 Đuôi 5 Ăn     Đầu 6
19/05/2019  Đầu 1 Đuôi 3 Ăn     Đầu 1
18/05/2019  Đầu 7- Đuôi 0 Miss
17/05/2019  Đầu 3– Đuôi 6 Ăn     Đầu 3
16/05/2019  Đầu 3– Đuôi 2 Ăn     Đầu 3
15/05/2019  Đầu 1– Đuôi 9 Ăn     Đầu 1– Đuôi 9
14/05/2019  Đầu 8– Đuôi 3 Ăn     Đầu 8
13/05/2019  Đầu 6– Đuôi 8 Ăn     Đầu 6- Đuôi 8
12/05/2019  Đầu 3– Đuôi 8 Miss
11/05/2019  Đầu 0– Đuôi 3 Ăn     Đầu 0
10/05/2019  Đầu 3– Đuôi 0 Ăn     Đầu 3
09/05/2019  Đầu 5– Đuôi 9 Ăn     Đầu 5
08/05/2019  Đầu 2– Đuôi 8 Ăn     Đầu 2– Đuôi 8
07/05/2019  Đầu 3– Đuôi 1 Ăn     Đầu 3
06/05/2019  Đầu 4– Đuôi 9 Ăn     Đầu 4
05/05/2019  Đầu 0– Đuôi 4 Ăn     Đầu 0
04/05/2019  Đầu 7– Đuôi 6 Ăn     Đầu 7
03/05/2019  Đầu 5– Đuôi 0 Ăn     Đầu 5– Đuôi 0
02/05/2019  Đầu 6– Đuôi 7 Ăn     Đầu 6
01/05/2019  Đầu 4– Đuôi 2 Ăn     Đầu 4
30/04/2019  Đầu 0– Đuôi 6 Ăn     Đầu 0– Đuôi 6
29/04/2019  Đầu 1– Đuôi 2 Ăn      Đầu 1
28/04/2019  Đầu 1– Đuôi 9 Ăn      Đầu 1– Đuôi 9
27/04/2019  Đầu 2– Đuôi 9 Ăn      Đầu 2– Đuôi 9
26/04/2019  Đầu 0– Đuôi 5 Ăn       Đầu 0
25/04/2019  Đầu 8– Đuôi 7 Ăn       Đầu 8
24/04/2019  Đầu 2– Đuôi 9 Ăn       Đầu 2– Đuôi 9
23/04/2019  Đầu 4– Đuôi 6 Ăn       Đầu 4
22/04/2019  Đầu 1– Đuôi 2 Ăn       Đầu 1
21/04/2019  Đầu 0– Đuôi 7 Ăn       Đầu 0
20/04/2019  Đầu 9– Đuôi 1 Ăn       Đầu 9- Đuôi 1
19/04/2019  Đầu 0– Đuôi 8 Miss
18/04/2019  Đầu 1– Đuôi 6 Miss
17/04/2019  Đầu 6– Đuôi 8 Miss
16/04/2019  Đầu 2– Đuôi 7 Ăn       Đầu  2
15/04/2019  Đầu 4– Đuôi 4 Ăn       Đầu  4
14/04/2019  Đầu 6– Đuôi 1 Ăn       Đầu  6
13/04/2019  Đầu 6– Đuôi 0 Miss
12/04/2019  Đầu 7– Đuôi 4 Miss
11/04/2019  Đầu 3– Đuôi 6 Ăn       Đầu 3– Đuôi 6
10/04/2019  Đầu 3– Đuôi 4 Ăn       Đuôi 4
09/04/2019  Đầu 6– Đuôi 3 Ăn       Đầu  6
08/04/2019  Đầu 1– Đuôi 4 Ăn       Đầu  1
07/04/2019  Đầu 6– Đuôi 9 Ăn       Đầu  6
06/04/2019  Đầu 8– Đuôi 6 Ăn       Đầu  8
05/04/2019  Đầu 5– Đuôi 8 Ăn       Đầu 5- Đuôi 8
04/04/2019  Đầu 2– Đuôi 7 Miss
03/04/2019  Đầu 3– Đuôi 2 Ăn       Đầu 3
02/04/2019  Đầu 5– Đuôi 6 Miss
01/04/2019  Đầu 6– Đuôi 8 Miss

 

 

 

 

Copyright © 2019 KÊNH SOI CẦU CHUẨN - SIÊU VÍP MIỀN BẮC